Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Veel voorkomende functies

  

Sociotherapeut

Je kunt als sociotherapeut werken als je beschikt over een verpleegkundige opleiding (idealiter HBO-V), een agogische opleiding of master psychologie. Als sociotherapeut werk je aan behandel-, veiligheidsdoelstellingen ten behoeve van (individuele) patiënten De uitdaging is om op professionele wijze om te gaan met “afstand” en “nabijheid” gelet op de delictachtergrond en dwangbehandeling bij de patiënten. Het bewaken van een veilige leef- en behandelomgeving een belangrijke taak.

Forensisch psychiatrisch begeleider

Als begeleider biedt je begeleiding aan jou toevertrouwde patiënten. Hierbij is het bieden van structuur en veiligheid aan patiënten van belang. Het goed kunnen deëscaleren van situaties, inlevingsvermogen hebben en stimuleren van patiënten is een wezenlijk onderdeel van de functie. Voor deze functie dien je te beschikken over een agogisch diploma op MBO niveau 4.

Psychiater

Als psychiater voer je psychiatrisch onderzoek en behandelingen uit. Zowel ambulant als in een van de klinieken. Je begeleidt een of meer AGNIO’s. Daarnaast geef je advies en consult aan huisartsen en specialisten. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het zorgverleningsbeleid van Pro Persona.

Behandelcoördinator

Als behandelcoordinator coördineer je de multidisciplinaire behandeling van de individuele patiënt en toets je of de behandeling plaatsvindt binnen de afgesproken kaders. Samen met de zorgmanager geef je inhoud aan het therapeutisch milieu van de afdeling en het behandel- en veiligheidsbeleid op de afdeling. Van belang is dat je de multidisciplinaire samenwerking op juiste wijze coacht en ieders kwaliteiten benut. De functie kan ingevuld worden door een GZ psycholoog, verpleegkundig specialist, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Assistent behandelcoordinator

Als assistent behandelcoördinator ondersteun je de behandelcoördinator op het gebied van het afnemen van risicotaxatie en Rom-metingen, het schrijven van verlofaanvragen, verlengingsadviezen en verlofevaluaties. Het kan zelfs zo zijn dat je op indicatie onderdelen van het behandelplan uitvoert.

 

Naast deze veel voorkomende vacatures, hebben we regelmatig vacatures in diverse functies. Dit kan binnen Kairos zijn, maar ook bij de Pompestichting of Pro Persona. Van facilitair manager tot medewerker inkoop. Van teamleider tot communicatieadviseur of senior secretaresse.

HIER DOE IK HET VOOR

Sociotherapeut bij de Pompestichting